Mimo dobrej koniunktury gospodarczej, firmy są ostrożne, a plany na nadchodzący rok nie są tak optymistyczne.

Większe szanse na zatrudnienie w logistyce

Z badania TRENDY’2019, przeprowadzonego wśród firm branży budowalnej i logistycznej wynika, że zwiększenie zatrudnienia w branży budowlanej planują tylko duże podmioty, zatrudniające powyżej 1000 pracowników. Tylko one planują też podwyżki wynagrodzeń, chociaż ich poziom jest niższy niż tegoroczne wzrosty. Średni deklarowany poziom podwyżek przez podmioty uczestniczące w badaniu wynosi 5,8 proc.

Tymczasem większość firm w branży logistycznej deklaruje zwiększenie zatrudnienia. Towarzyszą temu wysokie oczekiwania odnośnie wzrostu płac w branży. Większość firm spodziewa się wzrostu płac w przedziale 6,0 – 8,0 proc., a niektóre firmy deklarują oczekiwania wzrostu nawet o 12,0-15,0 proc.. To bardzo wysokie wskaźniki. Czy to oznaka paniki?

Zobacz pełne wyniki badania w LEX HR >

 

O badaniu Trendy'2019

Badanie Trendy'2019 zostało przeprowadzone przez Klub Compensation & Benefits Uczelni Łazarskiego wśród firm branży budowalnej i logistycznej pod patronatem Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa oraz Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów we wrześniu 2018 r.

Autorzy:

  1. Małgorzata Gałązka-Sobotka
  2. Dorota Trojanowska
  3. Piotr Sierociński
  4. Jacek Siennicki
  5. Joanna Liksza