W 2017 roku pracę nierejestrowaną wykonywało 880 tys. osób, tj. 5,4 proc. ogólnej liczby pracujących. Większość stanowili mężczyźni - 61,3 proc. Udział mieszkańców miast i wsi był do siebie zbliżony - to odpowiednio 50,6 proc. i 49,4 proc..

Większość z niższym wykształceniem

Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia osób wykonujących pracę nierejestrowaną widać, że najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (35,7 proc.) oraz z wykształceniem średnim zawodowym i ogólnokształcącym (30,3 proc.). W mniejszym stopniu pracę „na czarno” deklarowały osoby z wykształceniem wyższym i policealnym (17,7 proc.) oraz z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej tego poziomu (16,3 proc.).

Czytaj też: GUS: Bezrobocie we wrześniu wyniosło 5,7 proc. >

 


Raczej na krótko

Dla 420 tys. osób wykonujących pracę nierejestrowaną w 2017 roku (tj. 47,7 proc. wszystkich pracujących w szarej strefie) praca ta stanowiła pracę główną. Reszta traktowała takie zatrudnienie jako tylko dodatkowe. Osoby pracujące nieformalnie średnio w roku przepracowały niespełna 30 dni, a najliczniejszą grupę stanowiły osoby, które w ciągu roku przepracowały w ”na czarno” do 5 dni (27,7 proc.).

Czytaj też: Coraz więcej zagranicznych firm poszukuje Polaków do pracy na stałe >

i do prostych prac

Najczęściej powierzane prace bez umowy to te w ogrodnictwie i rolnictwie. Wykonywała je co siódma osoba wykonująca pracę nierejestrowaną (15 proc.). Dużą grupę osób pracujących w szarej strefie stanowiły również osoby zajmujące się remontami i naprawami budowlano-instalacyjnymi (11,4 proc.), a także usługami budowlanymi i instalacyjnymi oraz opieką nad dzieckiem lub starszą osobą (po 9,1 proc.).

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w SIP LEX:

Opodatkowanie dochodów z pracy wykonywanej za granicą >

Odliczanie składek zapłaconych za granicą >

Opodatkowanie dochodów uzyskanych poza granicami kraju >

Wykonywanie pracy za granicą a bhp >