Zmiany wprowadza nowelizacja z 13 września br.. Od wtorku lekarz będzie mógł upoważnić do wystawiania zwolnienia lekarskiego – w jego imieniu i na podstawie dokumentacji medycznej – pracowników wykonujących zawód medyczny. Nie oznacza to jednak, że asystent medyczny za lekarza będzie decydował, komu wypisać zwolnienie. Nadal to wyłącznie lekarz będzie decydował o zwolnieniu i jego szczegółach. Natomiast upoważniony przez niego asystent medyczny tylko wprowadzi dane zaświadczenia do elektronicznego systemu i samodzielnie je podpisze.

Czytaj też: Od grudnia e-zwolnienia obowiązkowe, zdaniem lekarzy to nierealne >

Asystent musi być wpisany do rejestru

Asystentem medycznym, którego lekarz będzie mógł upoważnić do wystawiania e-zwolnień w swoim imieniu, może zostać osoba, która wykonuje zawód medyczny lub choćby czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Osoba ta musi posiadać zarejestrowane konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i być wpisana do Rejestru Asystentów Medycznych (RAM), dostępnym od 23 października pod adresem www.ram.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl. Swój profil na platformie ZUS musi mieć również lekarz, w którego imieniu e-ZLA będzie wystawiał asystent. - Bez elektronicznego konta w ZUS wystawienie e-ZLA jest, bowiem niemożliwe – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

 

Upoważnianie asystenta do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich będzie odbywać się w RAM. Pierwszym krokiem lekarza jest wpisanie upoważnianej osoby do Rejestru Asystentów Medycznych. ZUS zweryfikuje, czy można udostępnić osobie upoważnionej możliwość wystawiania zwolnień lekarskich w formie dokumentu elektronicznego. Na tej podstawie asystent uzyska dostęp do odpowiednich funkcji na PUE ZUS, dzięki którym wystawi e-ZLA. Co ważne - asystent medyczny upoważniony do wystawiania e-ZLA - będzie wykonywał w imieniu lekarza jedynie techniczne czynności. O samym zwolnieniu i jego szczegółach nadal będzie decydował wyłącznie lekarz.

- Upoważnienie lekarz może wystawić na rok, po upływie 12 miesięcy będzie musiał wystawić kolejne. Lekarz może też w każdej chwili upoważnienie wycofać – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

ZUS przeszkoli asystentów

ZUS rozpoczyna szkolenia dla osób, które będą pełnić funkcję asystentów medycznych. Wszystkich zainteresowanych zaprasza do kontaktu z najbliższą placówką ZUS lub z koordynatorem e-ZLA dostępnym w każdym oddziale ZUS. Informacje o szkoleniach i harmonogramie można znaleźć również na www.zus.pl w zakładce „Wydarzenia i szkolenia”.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w SIP LEX:

E-zwolnienie lekarskie >

W jaki sposób należy zawiadomić pracodawcę o chorobie w przypadku wystawienia zaświadczenia lekarskiego w formie elektronicznej? >

E-zwolnienia lekarskie - konieczność wykorzystania zwolnienia >