Jacek Krajewski, prezes Porozumienia Zielonogórskiego podkreśla, że w środę odbyło się spotkanie z wiceministrem zdrowia Januszem Cieszyńskim i dowiedzieli się, że teraz zaledwie 45 proc. lekarzy wystawia zwolnienia w formie elektronicznej.

- To bardzo mało – mówi Jacek Krajewski. - Wystawianie e-zwolnień w całej Polsce przez wszystkich lekarzy ma być obowiązkowe już za 6 tygodni, a na taką formę teraz decyduje się mniej niż połowa lekarzy. Naszym zdaniem to jeden z argumentów za tym, że termin 1 grudnia br. nie jest realny. Według nas e-zwolnienia powinny być fakultatywne i należy zacząć promować tych, którzy bedą wystawiać zwolnienia w wersji elektronicznej.

 


Dodatkowe pieniądze na asystentów i sprzęt

Krajewski podkreśla, że potrzebują także dodatkowych pieniędzy, by zatrudnić asystentów medycznych, którzy pomogą im w wystawianiu e-zwolnień. Takie przepisy zawiera ustawa z dnia 13 września 2018 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Komentarz praktyczny: E-zwolnienia lekarskie czytaj tutaj>>
 

- Pomoc asystenta jest niezbędna szczególnie dla starszych lekarzy, którzy nie będą w stanie sami obsłużyć systemów informatycznych – podkreśla Krajewski. - Nie da się już dołożyć nowych obowiazków lekarzom i pielgniarkom. Trzeba jeszcze z płatnikiem ustalić jakie asystent ma mieć kompetencje minimalne np:  czy musi musi mieć wykształcenie wyższe czy średnie oraz jakie ma wykonywać zadania, bo przed nami zaraz także e-skierowanie i e-recepta. Tego w przepisach nie uwzględniono. 

PZ dodaje, że potrzebują także dodatkowych pieniędzy na dalszą informatyzację praktyk POZ. Przypomnijmy, że w tej samej nowelizacji, która wprowadza asystentów, zaplanowano 50 mln zł na informatyzację gabinetów.

Nowela przewiduje dofinansowanie w 2018 r. w formie dotacji celowej do kwoty 50 mln zł, przekazywanej do Narodowego Funduszu Zdrowia na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz koszty niezbędnego szkolenia świadczeniodawców.

15 mln zł na zakup sprzętu komputerowego dla aptekarzy czytaj tutaj>>
 

MZ nie widzi powodów do zmiany terminu

Krzysztof Jakubiak, rzecznik Ministerstwa Zdrowia podkreśla, że projekt e-zwolnień prowadzi ministerstwo rodziny i ZUS. To ten resort przygotował przepisy związane z tym, że asystenci medyczni już od wtorku będą upoważnieni przez lekarza do wystawienia zwolnienia lekarskiego.

- Termin wprowadzenia obowiązku wystawiania e-zwolnień był już przekładany kilka razy. Teraz nie widzimy powodów, dla których mielibyśmy znów go przesuwać – mówi Jakubiak.

Przypomijmy, że w 2016 r. weszły w życie przepisy umożliwiające wystawianie zwolnień lekarskich za pośrednictwem systemu informatycznego. Nadal jednak można posługiwać się papierowymi drukami. Miały one zupełnie zniknąć z końcem czerwca 2018 r. Ostatecznie termin, od kiedy będą wystawiane wyłącznie e-zwolnienia przusunięto na 1 grudnia 2018 r.

 

ZUS: Asystenci od wtorku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że zgodnie z zapisami ustawy, już 23 października lekarz będzie mógł upoważnić do wystawiania zwolnienia lekarskiego – w jego imieniu i na podstawie dokumentacji medycznej – pracowników wykonujących zawód medyczny, czyli pielęgniarki, ratowników medycznych, sekretarki medyczne.

- Takie upoważnienie lekarz może wystawić na rok, po upływie 12 miesięcy będzie musiał wystawić kolejne. Może też w każdej chwili upoważnienie wycofać – wyjaśnia Iwona Kowalska – Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Nie oznacza to jednak, że asystent medyczny za lekarza będzie decydował, komu wypisać zwolnienie. Nadal to wyłącznie lekarz będzie decydował o zwolnieniu i jego szczegółach. Natomiast upoważniony przez niego asystent medyczny tylko wprowadzi dane zaświadczenia do elektronicznego systemu i samodzielnie je podpisze.

75 mln zł na szkolenie asystentów medycznych, by potrafili wypełniać e-zwolnienia czytaj tutaj>>
 

Jak upoważnić asystenta medycznego do wystawiania zwolnień

Pierwszym krokiem lekarza jest wpisanie upoważnionej osoby do Rejestru Asystentów Medycznych, w którym gromadzone są dane o osobach mogących wypisywać zwolnienia. ZUS zweryfikuje, czy można udostępnić osobie upoważnionej możliwość wystawiania zwolnień lekarskich w formie dokumentu elektronicznego.

- Chodzi przede wszystkim o sprawdzenie czy osoba upoważniona ma utworzone w ZUS swoje indywidualne konto na portalu Platforma Usług Elektronicznych (PUE) – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis. - Bez elektronicznego konta w ZUS, wystawienie e-ZLA jest bowiem niemożliwe – dodaje.

Czytaj też: Lekarze nie mogą czy nie chcą wystawiać e-zwolnień? >

W całej Polsce od wielu miesięcy trwają szkolenia lekarzy. Są one organizowane także w przychodniach i szpitalach. Na zajęciach lekarze na miejscu mogą pobrać bezpłatny certyfikat ZUS, który służy do podpisywania e-zwolnień żeby to było możliwe muszą mieć przy sobie przenośną pamięć USB, żeby zapisać na niej certyfikat.