Pracodawcy RP przypominają, że według ZUS przeciętna długość absencji chorobowej w 2017 r. wyniosła 37,35 dnia na jedną osobę.

Apel o rekompensatę kosztów dla pracodawców

Koszty nieobecności pracownika najdotkliwiej dotykają małe firmy. Pracodawca musi zorganizować zastępstwo często zatrudniając inną osobę. Przyuczenie nowego pracownika wymaga czasu, który mógłby być przeznaczony na zarządzanie firmą. Dlatego w stanowisku nr 5/2018 z dnia 21 września 2018 r. WRDS Województwa Lubelskiego podkreśliła, że należy wdrożyć plan pomocy pracodawcom. Ma on polegać na rekompensacie przynajmniej części kosztów absencji pracowników, a dzięki temu zminimalizować ryzyko powiększania się szarej strefy.

Czytaj też: ZUS łatwiej wykryje lewe zwolnienia >

 

Może refundacja z Funduszu Pracy?

Warto rozważyć refundację części lub całości świadczenia chorobowego ze środków Funduszu Pracy oraz pierwszeństwo w korzystaniu ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na przeszkolenie rodzica powracającego do pracy z urlopu macierzyńskiego. Innym rozwiązaniem może być również przejęcie przez ZUS kosztów zwolnienia lekarskiego od pierwszego dnia niezdolności do pracy, uzależnienie prawa do urlopu wypoczynkowego od faktycznie przepracowanego okresu pracy, czy też umożliwienie pracownicom w ciąży pracy zdalnej, przy wykorzystaniu pomocy z Funduszu Pracy.

Czytaj też: Trzeba zawiadomić firmę o chorobie, gdy lekarz wystawi e-zwolnienie >

Pracodawcy RP popierają wdrożenie rozwiązań systemowym łagodzących konsekwencje wzrastających obciążeń mikroprzedsiębiorstw ponoszonych w związku z nieobecnościami pracowników. Obciążenia te dotyczą szeregu pracodawców, niezależnie od regionu, dlatego łagodzenie skutków absencji pracowników powinno mieć charakter ogólnokrajowy.

Czytaj też: ZUS każe lekarzom płacić za nienależne zasiłki pacjentów >

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w SIP LEX:

Kontrola zwolnień chorobowych - uprawnienia pracodawcy i ZUS >

Wniosek płatnika składek niezobowiązanego do wypłaty zasiłków o przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarkiego >

Praca i zwolnienie lekarskie w tym samym dniu - poradnik na przykładach >

Czy przed dostarczeniem zwolnienia lekarskiego można skontrolować prawidłowość jego wykorzystania? >

Czy pracodawca może wyciągnąć konsekwencje wobec pracownika, który uczestniczył w dożynkach wiejskich w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim? >