Zgodnie z art. 115a ustawy o Policji policjantowi zwolnionemu ze służby przysługuje ekwiwalent pieniężny za l dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wysokości 1/30 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym.

 

 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów kwestionował przed TK ten przepis, uzasadniając, że wskutek takiej regulacji funkcjonariusze Policji za każdy dzień niewykorzystanego urlopu otrzymują ok. 73 proc. dziennego uposażenia, czego w żaden sposób nie można uznać za pełną rekompensatę poniesionej straty. Ponadto znaczy to, że pośrednio zmniejszony zostaje czas wypoczynku funkcjonariusza, a przez to prawo do płatnego urlopu.

Policjanci podkreślają, że zazwyczaj niewykorzystanie przez nich urlopu jest konsekwencją nie ich woli, a obiektywną niemożliwością wynikającą z rozkładu czasu służby, niedostatecznej ilości funkcjonariuszy, czy decyzji przełożonych.

Trybunał Konstytucyjny uznał 30 października, że obowiązujące zasady obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop są niezgodne z konstytucją.

- Świadczeniem ekwiwalentnym za 1 dzień urlopu jest wynagrodzenie za 1 dzień roboczy - mówił sędzia sprawozdawca Stanisław Rymar. Dodał, że obecne zasady nie zapewniają takiej ekwiwalentności.

Wyrok TK z 30 października 2018 roku wsprawie K 7/15

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w SIP LEX:

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy >

Ustawa o Policji >

Badania okresowe i kontrolne policjantów >