Według Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii decyzja o tym, czy Polska przyjmie czas letni, czy zimowy zależy od wyników konsultacji międzyresortowych i tych podjętych z krajami z naszego regionu, jak też od wyników badań polskiej opinii publicznej.  MPiT chce poznać preferencje Polaków i zamierza zlecić jesienią (po zmianie na czas zimowy) i wiosną (po zmianie na czas letni) przeprowadzenie sondażu.

Z konsultacji internetowych zakończonych w sierpniu tego roku przez Komisję Europejską wynika, że 72 proc. osób głosujących z Polski popiera wprowadzenie czasu letniego. Czas zimowy obowiązuje w około 70 krajach na całym świecie. W Europie wskazówek zegara nie przesuwają jedynie mieszkańcy Islandii, Rosji i Białorusi.

Unia szykuje zmiany

Projekt unijnej dyrektywy w sprawie zniesienia sezonowych zmian czasu jest obecnie przedmiotem dyskusji. W jego ostatniej wersji, pierwotny termin (rok 2019) zastosowania ostatniej zmiany czasu, na prośbę wielu państw członkowskich został obecnie zmieniony na rok 2021. Propozycja KE pozostawia dowolność krajom członkowskim, co do określenia, który czas będzie obowiązujący. - Polska popiera postulat odejścia od zmian czasu, natomiast nie ma jeszcze decyzji, który czas zostanie ostatecznie przyjęty: czy czas letni, czy zimowy - powiedział PAP wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa.

Jak podkreślił, kwestia zmiany czasu ma wiele aspektów, dotyczy różnych dziedzin życia oraz budzi emocje. - Dotyka bowiem sfery osobisto-zawodowej każdego z nas, choć nie każdy przywiązuje do tego równą wagę - powiedział.

Jego zdaniem, ewentualne zmiany w tym zakresie powinny być rozpatrywane "w szerokim kontekście, uwzględniając nie tylko kwestie gospodarcze, ale również funkcjonowanie społeczeństwa jako całości, uwarunkowania kulturowe, geograficzne i historyczne".

 

Łańcuszek zmian

Regulacje przewidziane w projekcie unijnej dyrektywy wymagają implementacji do polskiego porządku prawnego i wprowadzenia zmian w ustawie z 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz uchylenia rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzania i odwoływania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017-2021Scenariusze związane z przyjęciem na stałe w Polsce czasu letniego lub czasu zimowego są dostępne na stronie Głównego Urzędu Miar.

Zmiana środkowoeuropejskiego czasu letniego na zimowy czas środkowoeuropejski odbywa się corocznie w ostatni weekend października. Oznacza to, że w tym roku w nocy z 27 na 28 października przechodzimy z czasu letniego na zimowy. Osoby, które w tym czasie świadczyć będą pracę, przepracują o godzinę dłużej. Ekspert Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Joanna Kaleta, wyjaśnia, jak w takim przypadku należy rozliczyć wynagrodzenie.  jol/PAP

 

Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj do Serwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych:

Zmiana czasu z letniego na zimowy - wynagrodzenie >
Czas pracy - definicja, wymiar, systemy >