Kodeks pracy to akt prawny stanowiący zbir przepisw regulujących prawa i obowiązki pracownikw i...
Edward Kołodziejczyk
29.07.2008
BHP
Edward Kołodziejczyk
29.07.2008
BHP
Stopa bezrobocia wyniosła w czerwcu br. roku 9,6 %. i w porwnaniu do maja tego roku spadła o 0,4...
Aneta Mościcka
28.07.2008
HR
Konfederacja Pracodawcw Polskich opowiada się za możliwością wydłużenia za zgodą pracownika czasu...
Aneta Mościcka
24.07.2008
Ubezpieczenia społeczne HR
Edward Kołodziejczyk
23.07.2008
BHP
Halina B. Czy pracodawca ma obowiązek przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego na każdym stanowisku...
Edward Kołodziejczyk
23.07.2008
BHP
Prowadzenie i przechowywanie w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem dokumentacji...
Jarosław Masłowski
23.07.2008
HR
Właściciele firm zajmujących się handlem detalicznym skarżą się, że okręgowe inspektoraty...
Aneta Mościcka
22.07.2008
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2009 r. wyniesie 1276 zł brutto, czyli 40 proc. planowanego na...
Aneta Mościcka
21.07.2008
HR
Rząd w Berlinie postanowił utrzymać do 2011 roku bariery, ograniczające dostęp do niemieckiego...
Aneta Mościcka
17.07.2008
HR
W związku z narastającym problemem molestowania seksualnego w miejscu pracy w Polsce, przedstawiono...
Jarosław Marciniak
16.07.2008
HR
Zatrudnianie powyżej maksymalnych norm czasu pracy, naruszanie prawa do odpoczynku, dodatkowe...
Aneta Mościcka
15.07.2008
HR
W pierwszym kwartale tego roku, w porwnaniu do tego samego okresu w 2007 r., ponad dwukrotnie - z...
Aneta Mościcka
14.07.2008
HR
Wydłużenie urlopu macierzyńskiego do 20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka oraz do 31 tygodni w...
Aneta Mościcka
10.07.2008
Ubezpieczenia społeczne
Okresowe powierzenie pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę stanowiącej podstawę...
Agnieszka Sieńko
09.07.2008
HR
09.07.2008
Ubezpieczenia społeczne
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski