W sytuacji, gdy jednocześnie w tym samym miejscu i czasie mają wykonywać pracę pracownicy...
Edward Kołodziejczyk
20.08.2008
BHP
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. jedn. 06.89.625) normuje zasady i warunki...
Edward Kołodziejczyk
20.08.2008
BHP
Zgodnie z 2 art.234 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić inspektora pracy...
Edward Kołodziejczyk
20.08.2008
BHP

Skarga na ZUS w Komisji Europejskiej

Ubezpieczenia społeczne HR
ZUS nie chce wydawać firmom delegującym pracownikw do krajw Unii Europejskiej, zwłaszcza do Niemiec...
Aneta Mościcka
18.08.2008
Ubezpieczenia społeczne HR

Zmiany w naliczaniu zasiłku chorobowego

Ubezpieczenia społeczne HR
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienił sposb naliczania zasiłku chorobowego oraz świadczeń w razie...
Aneta Mościcka
14.08.2008
Ubezpieczenia społeczne HR
Edward Kołodziejczyk
13.08.2008
BHP
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z...
Edward Kołodziejczyk
13.08.2008
BHP
Komentarz zawiera kompleksowe omówienie zasiłku rodzinnego: wymienia katalog osób uprawnionych do...
Joanna Jamroziak
13.08.2008
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w I płroczu 2008 r. obniżył lub cofnął wypłaty świadczeń z...
Aneta Mościcka
12.08.2008
Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca czerwca) wyniosła w lipcu...
Aneta Mościcka
11.08.2008
HR
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że nie wyklucza podjęcia prac...
Aneta Mościcka
07.08.2008
Od 1 maja 2004 r. system wsparcia ze strony państwa dla rodzin posiadających dzieci regulowany jest...
Joanna Jamroziak
06.08.2008
Ubezpieczenia społeczne HR
Obowiązek zabezpieczania pracowników przed zagrożeniami oraz obowiązek zapewnienia pracownikom...
Edward Kołodziejczyk
06.08.2008
BHP
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie oglnych...
Edward Kołodziejczyk
06.08.2008
BHP
Pracodawca jest obowiązany organizować stanowiska pracy z monitorami ekranowymi w taki sposób, aby...
Edward Kołodziejczyk
06.08.2008
BHP
06.08.2008
Ubezpieczenia społeczne
Podejmowanie pracy sezonowej rwnież wymaga zawarcia na piśmie umowy, w ktrej określony jest jej...
Aneta Mościcka
01.08.2008
HR
Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił nową usługę w ramach Elektronicznego Urzędu Podawczego....
Aneta Mościcka
31.07.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski