Zmiany przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Nowela zmodyfikuję funkcjonowanie tzw. jednego okienka, którego wprowadzenie nie przyniosło spodziewanych efektów. Obecnie w sądzie rejestrowym wraz z wnioskiem o wpis do KRS przedsiębiorca składa dodatkowe formularze (dla urzędu skarbowego, GUS i ZUS). Po zarejestrowaniu podmiotu, KRS przesyła te formularze pocztą do wskazanych instytucji. Jeśli okaże się, że są one niekompletne to poszczególne urzędy wzywają przedsiębiorcę do ich uzupełnienia. Wydłuża to procedurę rejestracji, angażując przy tym przedsiębiorcę.
Po nowelizacji procedura ma trwać tylko 7 dni (obecnie jest to 25). Wnioskodawcy chcą, by podmiot nie musiał już dołączać do wniosku o wpis do KRS zgłoszeń dla urżedu skarbowego, GUS i ZUS.