Organy podatkowe co do zasady nie uznają kosztu zakupu okularów korekcyjnych za koszt uzyskania...
Inny
11.11.2009
BHP
Zgodnie z art. 207 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r....
Inny
11.11.2009
BHP
Pracownica zwróciła się do pracodawcy z prośbą o zakup okularów mających charakter profilaktyczny,...
Kamil Szymański
11.11.2009
BHP
W ciągu ostatnich miesięcy zmienił się rynek pracy, a co za tym idzie polityka personalna firm. Czy...
Aneta Mościcka
10.11.2009
HR
W komentarzu Serwisu BHP Andrzej Janczak omówił wymagania, jakie muszą spełnić jednostki...
Andrzej Janczak
09.11.2009
BHP
Minister pracy Jolanta Fedak uważa, że towarzystwa emerytalne nie mogą osiągać ogromnych zyskw...
Aneta Mościcka
06.11.2009
Ubezpieczenia społeczne HR
Opracowanie zawiera przykładową ocenę ryzyka zawodowego pracownika zatrudnionego w magazynie...
Inny
04.11.2009
BHP
Dyrektywa 2009/104/WE dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia...
04.11.2009
BHP
04.11.2009
Ubezpieczenia społeczne
Omwiono zagadnienia związane z pozapłacowymi formami wynagrodzeń stosowanymi w firmie w aspekcie...
Jarosław Marciniak
04.11.2009
HR
W niniejszej publikacji Serwisu BHP zamieszono przykładową procedurę postępowania powypadkowego dla...
Krzysztof Zamajtys
02.11.2009
BHP
Po rozwiązaniu umowy o pracę z osobą zatrudnioną w latach 1992-2001 w spółce z o.o na stanowisku...
Paweł Ziółkowski
02.11.2009
BHP