Tekst opisuje działania podjęte przez departament zasobw ludzkich przedsiębiorstwa, mające na celu...
14.10.2009
HR
Wskaźnik występowania urazw przy pracy u osb w wieku 1824 lat jest o 50% wyższy niż w jakiejkolwiek...
Edward Kołodziejczyk
14.10.2009
BHP
Wymagania na temat minimalnych wymiarów dróg transportowych i dróg dla pieszych w zakładach pracy...
Krzysztof Zamajtys
14.10.2009
BHP
Działania służby bhp w zakresie oceny warunków pracy - z uwzględnieniem wymagań ergonomii -...
Krzysztof Zamajtys
12.10.2009
BHP
Potrzebna jest dyskusja między pracodawcami a pracownikami dotycząca m.in. elastycznych form...
Aneta Mościcka
09.10.2009
HR
Komentarz zawiera informacje na temat wymiaru normy dziennej i tygodniowej przysługującego...
Dr Magdalena Rycak, radca prawny
07.10.2009
HR
07.10.2009
Ubezpieczenia społeczne
Pracodawca zatrudniający pracowników przy zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów albo innych...
Edward Kołodziejczyk
07.10.2009
BHP
07.10.2009
BHP
Oszczędzanie w bezpiecznym funduszu emerytalnym, ktry lokowałby środki tylko w obligacjach, nie...
Aneta Mościcka
06.10.2009
Ubezpieczenia społeczne
Na pracodawcach i organizatorach pracy spoczywa odpowiedzialność za tworzenie takich warunków pracy...
Kazimierz Żurawski
05.10.2009
BHP
Czy badając oświetlenie na stanowiskach pracy, należy zlecać to laboratorium akredytowanemu? Czy...
Roman Majer
30.09.2009
BHP
Jedna piąta pracowników UE skarży się na pracę w narażeniu na trujące opary przez jedną czwartą lub...
Edward Kołodziejczyk
30.09.2009
BHP