Komentarz omawia zagadnienia związane z uprawnieniem pracownika do urlopu wychowawczego....
Magdalena Stojek-Siwińska
05.09.2007
HR
05.09.2007
Ubezpieczenia społeczne
Komentarz wymienia zasady odnoszące się do tworzenia i wdrażania regulaminw pracy,omawia artykuły...
Jarosław Marciniak
29.08.2007
HR

Odprawy emerytalno-rentowe

Ubezpieczenia społeczne HR
Spośrd wielu świadczeń przysługujących pracownikom od pracodawcy jednym z ważniejszych jest...
Michał Culepa
22.08.2007
Ubezpieczenia społeczne HR
Fragment komentarza zamieszczonego w całości w publikacji Serwis HR Artykuł to obszerny materiał...
Jacek Jędrzejczak
15.08.2007
HR
15.08.2007
Ubezpieczenia społeczne HR
Anna Kostecka
08.08.2007
Ustawodawca w Kodeksie pracy wskazał na możliwość połączenia pracodawcy i pracownika...
Jarosław Masłowski
01.08.2007
Komentarz omawia obowiązki małych pracodawcw zatrudniających do 20 pracownikw. W artykule...
25.07.2007
HR
Komentarz omawia środki przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy. Zwraca uwagę na uregulowania...
Jarosław Marciniak
18.07.2007
HR
 • Aktualności

  • Prezes UODO ukarał firmę za utrudnianie rozpatrzenia skargi obywatela Niemiec

   Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył 15 tys. zł kary na spółkę East Power z Jeleniej Góry za niezapewnienie mu dostępu do danych osobowych i innych informacji niezbędnych do realizacji jego zadań. To próba zdyscyplinowania firmy, która swoim działaniem uniemożliwia rozpatrzenie skargi obywatela Niemiec
  • ZUS tonie pod zalewem wniosków o zasiłki

   W okresie od 1 stycznia do 31 maja 2020 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło 3 mln 280 tys. wniosków o zasiłki, w tym ponad 1 mln - o dodatkowe zasiłki opiekuńcze. Podczas gdy w całym 2019 roku – 4 mln 900 tys. wniosków. Rośnie też frustracja ludzi, którzy nie mogą doczekać się na pieniądze.
  • Rekordowe emerytury na Śląsku: Najwyższa - 17 tys. zł, najniższa – 5 groszy

   Prawie 17 tys. zł wynosi najwyższa emerytura w województwie śląskim. Wypłaca ją chorzowski oddział ZUS. Najniższą w wysokości 5 groszy wypłaca sosnowiecki ZUS. W bielskim oddziale ZUS najniższa emerytura wynosi 47 groszy. Otrzymuje ją kobieta, która miała tylko 15 dni pracy.
  Zobacz więcej
 • Opinie

  • Ochrona sygnalistów ważna także w czasie pandemii

   W polskim prawie nie ma definicji sygnalisty, ale pewien stopień ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości zapewniają przepisy m.in. prawa pracy. Wiele zmienić w tym zakresie może dyrektywa unijna, ale wiele też zależy od sposobu jej wdrożenia do porządku krajowego. Już dziś wiadomo, że będzie to nie lada wyzwanie dla polskim firm - pisze dr Beata Baran.
  • Koronawirus może być uzasadnieniem wypowiedzenia umowy o pracę

   Wielu pracodawców może stanąć w obliczu konieczności redukowania zatrudnienia w związku z epidemią. Czy koronawirus może uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony? Może. Trzeba jednak pamiętać o tym, aby wskazana przez pracodawcę przyczyna była realna i konkretna – pisze Łukasz Pyjek z kancelarii TLA.
  • Kołakowska: Mierzenie temperatury pracownikom potrzebne, ale prawnie niepewne

   Pracodawcy stanęli przed dylematem, czy mierzenie temperatury - jedno z najprostszych działań, zalecanych w ramach profilaktyki COVID-19 - jest prawnie dopuszczalne. Nie ma przepisu, który w sposób niebudzący wątpliwości pozwalałby na to pracodawcy, nawet w stanie zagrożenia. A kary za na naruszenie danych osobowych mogą być surowe – pisze adwokat Karolina Kołakowska.
  Zobacz więcej
 • Zmiany w prawie

  • Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

   Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.
  • Już ponad rok minął od zniesienia obowiązku przeprowadzania okresowych szkoleń BHP w biurach

   Nowelizacja Kodeksu pracy, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, zniosła obowiązek przeprowadzania okresowych szkoleń BHP dla około 5 mln pracowników administracyjno-biurowych.
  • Mała firma - mały ZUS, a od lutego – mały ZUS Plus

   Od stycznia 2019 roku przedsiębiorcy mieli prawo do skorzystania z małego ZUS. Ulga ta pozwalała płacić niższe składki ZUS, które uzależniała od przychodu w poprzednim roku - im niższy przychód, tym niższe składki. Uprawnieni do korzystania z Małego ZUS-u w dotychczasowej formule powinni byli jednak zgłosić chęć korzystania z tej ulgi do 8 stycznia 2020 roku. Od 1 lutego mogą opłacać składki w ramach Małego ZUS-u Plus.
  Zobacz więcej
 • Pytania i odpowiedzi

  • Czy lekarz może wystawić zwolnienie lekarskie wstecz?

   Okres niezdolności do pracy stwierdzony zaświadczeniem lekarskim - co do zasady - może obejmować nie więcej niż 3 dni poprzedzające dzień, w którym zostało przeprowadzone przez lekarza badanie.
  • Klauzula informacyjna dla pracownika, który otrzymał telefon służbowy

   Jeżeli telefon komórkowy miałby być objęty monitoringiem, np. monitoring poczty, monitoring połączeń, to pracodawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone w kodeksie pracy, dodatkowo przekazać informację na temat przetwarzania danych w związku z prowadzonym monitoringiem - wyjaśnia Aleksandra Baranowska-Górecka, ekspert w LEX Ochrona Danych Osobowych.
  • Kiedy firma musi zatrudnić pracownika BHP na umowie o pracę

   Obowiązek utworzenia służby bhp powstaje w momencie zatrudnienia więcej niż 100 pracowników. Właściwy inspektor pracy może nakazać zwiększenie liczby pracowników służby bhp - wyjaśnia Maciej Ambroziewicz, ekspert w LEX BHP.
  Zobacz więcej
 • Orzeczenia

  • NSA: Umorzenie zaległych składek tylko, gdy choroba pozbawia dochodu

   Wnioskodawca wskazywał na problemy zdrowotne jako na przesłankę do umorzenia zaległych składek. Nie przedstawił jednak dokumentacji medycznej, z której wynikałoby, że choroba pozbawiła go całkowicie możliwości uzyskiwania dochodu umożliwiającego opłacenie należności. Jego sytuacja nie była łatwa, ale nie można było uznać jej za zagrażającą egzystencji - uznał NSA
  • TSUE: Przywrócony pracownik zachowuje prawo do urlopu wypoczynkowego

   Za okres od dnia niezgodnego z prawem zwolnienia do dnia przywrócenia do pracy pracownikowi przysługuje prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego albo - po rozwiązaniu stosunku pracy - do otrzymania świadczenia pieniężnego za urlop, którego nie wykorzystał - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE.
  • Dyskryminacja w NIK - skarga nadzwyczajna Prokuratora Generalnego bez rozpoznania

   Sąd Najwyższy odrzucił skargę nadzwyczajną w sprawie nierówności w wynagradzaniu pracownika w Najwyższej Izbie Kontroli. Odrzucenie wynikało z przyczyn formalnych - niedopuszczalności wniesienia, bez rozpoznania merytorycznego. Prokurator zarzucił sądom powszechnym rażące naruszenie podstawowych praw i wolności człowieka.
  Zobacz więcej