Świadczenie urlopowe to nie wczasy pod gruszą
\

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła na koniec maja 12,6%, tym samym spadła w stosunku do kwietnia o 0,3 pkt procentowego. W maju poprzedniego roku wskaźnik ten wynosił 12,4%.

Z informacji podanych przez GUS wynika, że w maju liczba osób bezrobotnych była mniejsza niż w poprzednim miesiącu o 58,7 tys. osób. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy pod koniec maja 2012 r. wyniosła 2013,9 tys. osób. W ujęciu rocznym liczba bezrobotnych wzrosła o 51,3 tys. Z danych przedstawionych przez GUS wynika, że spadła liczba osób nowo zarejestrowanych. W maju 2012 roku zarejestrowano w ewidencji bezrobotnych 179,5 tys. osób, podczas, gdy w kwietniu tego roku liczba ta wynosiła 170,3 tys. osób, natomiast w maju 2011 roku zarejestrowano 174,4 tys. osób.

Bibliotek Prawa Pracy

Więcej: www.hrstandard.pl/2012/07/02/swiadczenie-urlopowe-to-nie-wczasy-pod-grusza

Źródło: www.hrstandard.pl, stan z dnia 3 lipca 2012 r.

Data publikacji: 3 lipca 2012 r.