Odbyło się posiedzenie plenarne TK ds. Społeczno-Gospodarczych
\

Głównym tematem posiedzenia było zwiększenie wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2013 r., wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r., kształtowanie wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok 2013 oraz stawki ryczałtu na używanie pojazdu do celów służbowych.

W sprawie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2013 r. Trójstronna Komisja nie osiągnęła porozumienia. Decyzję w tej sprawie podejmie więc Rada Ministrów.

Minister Pracy i Polityki Społecznej przedstawił propozycję Rady Ministrów odnośnie minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2013 r. w wysokości 1600 zł.

Ministerstwo Finansów poinformowało o przyjętej przez Radę Ministrów propozycji średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie wynoszącym 100% w ujęciu nominalnym. Oznacza to zamrożenie w 2013 r. nominalnego funduszu wynagrodzeń podsektora centralnego.

Posiedzeniu przewodniczył Minister Pracy i Polityki Społecznej – Władysław Kosiniak-Kamysz – Przewodniczący. W posiedzeniu udział wzięli Sekretarz Stanu w MPiPS Jacek Męcina, Podsekretarz Stanu w MPiPS Marek Bucior, wiceministrowie z resortów: finansów, transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, skarbu państwa, rozwoju regionalnego, środowiska, administracji i cyfryzacji, zdrowia oraz przedstawiciele organizacji partnerów społecznych.

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 2 lipca 2012 r.

Data publikacji: 2 lipca 2012 r.