Jak efektywnie przeprowadzić proces zmian w firmie?
\

Zmiana to nie tylko powszechne, ale przede wszystkim zjawisko konieczne w życiu każdej, rozwijającej się firmy. To proces długotrwały, wymagający odpowiedniego przygotowania, asertywności oraz umiejętności zrozumienia mechanizmów rządzących zmianami tak, by przeprowadzić je skutecznie oraz w pełnym skupieniu na otoczeniu oraz ustalonych celach i założeniach. Jak tego dokonać?

Przygotuj pracowników. Każdy pracownik może stanowić pozytywną siłę, ułatwiającą wprowadzenie zmiany, lub wręcz przeciwnie – jego zachowanie może stworzyć barierę uniemożliwiającą jej adaptację. Określ obszary zmian w firmie. Zmiany w firmie sprowadzają się do pięciu kluczowych obszarów, natomiast zarządzanie zmianą w obrębie każdego z nich polega na stawianiu odpowiednich pytań i poszukiwaniu konkretnych odpowiedzi. Taki schemat pozwala na analizę sytuacji, podejmowanie decyzji dotyczących ewentualnego wprowadzania modyfikacji, zaplanowanie jej przebiegu oraz finalną realizację.

Więcej:

www.hrstandard.pl/2012/07/04/jak-efektywnie-przeprowadzic-proces-zmian-w-firmie

Źródło: www.hrstandard.pl, stan z dnia 5 lipca 2012 r.

Data publikacji: 5 lipca 2012 r.