Wiceprezydent Pracodawców RP została powołana w skład Trójstronnej Komisji
\

Decyzją Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, Iwona Sroka, Wiceprezydent Pracodawców RP (Prezes KDPW) została powołana w skład Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Komisja jest jedną z najważniejszych instytucji dialogu społecznego w Polsce i podstawowym narzędziem procesów podejmowania decyzji w kluczowych sprawach gospodarczych i społecznych.

Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych stanowi forum dialogu społecznego prowadzonego dla godzenia interesów pracowników, interesów pracodawców oraz dobra publicznego. Członkami Komisji Trójstronnej są: przedstawiciele rządu, przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych oraz przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców.

Z ramienia Pracodawców RP w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno–Gospodarczych zasiadają: Andrzej Malinowski – Wiceprzewodniczący Komisji, Prezydent Pracodawców RP, Iwona Sroka - KDPW, Michał Kuszyk - Związek Pracodawców Polska Miedź, Jan Feliks Buczek - Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych oraz Andrzej Węglarz - Związek Pracodawców Przemysłu Hutniczego.

Źródło: www.pracodawcyrp.pl, stan z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Data publikacji: 27 kwietnia 2012 r.