Do 2 lipca cudzoziemcy mogą złożyć wniosek o abolicję
\

Tylko do poniedziałku - 2 lipca 2012 r. cudzoziemcy przebywający nielegalnie na terenie Polski mogą jeszcze złożyć wniosek o abolicję. Będzie to ostatni dzień na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na legalne zamieszkanie i pracę, w ramach abolicji. Od stycznia do teraz wpłynęło blisko 8 tys. 400 wniosków, a ponad 2 tys. 300 osób zalegalizowało swój pobyt.

Legalizacja pobytu w trybie abolicji pozwoli cudzoziemcom podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bez dodatkowego zezwolenia, które będzie wymagane tylko w przypadku umów cywilnoprawnych (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło). Wszyscy, którzy zalegalizują swój pobyt w trybie abolicji, będą mogli także składać wizyty w krajach pochodzenia, bez obawy o możliwość powrotu do Polski. Ich dane zostaną także wykreślone z wykazu cudzoziemców niepożądanych w kraju. Po upływie ważności decyzji abolicyjnej (2 lat), w celu przedłużenia legalnego pobytu, cudzoziemcy będą mogli skorzystać ze zwykłego trybu jego legalizacji. Zalegalizowanie pobytu odbywa się w formie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, które jest udzielane na 2 lata. W tym czasie cudzoziemiec może podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bez zezwolenia oraz prawnie uregulować swój dalszy pobyt w Polsce. Cudzoziemcy, którzy złożyli wnioski, do czasu wydania ostatecznej decyzji przebywają w Polsce legalnie. Wniosek o zalegalizowanie pobytu cudzoziemcy mogą składać do wojewody właściwego ze względu na miejsce ich pobytu. Osoby, które nie będą mogły osobiście złożyć wniosku w urzędzie, mogą uczynić to drogą pocztową. Pod uwagę będzie brana data stempla pocztowego.

Źródło: www.msw.gov.pl, stan z dnia 2 lipca 2012 r.

Data publikacji: 2 lipca 2012 r.