Strefę pożarową stanowi budynek albo jego część

Budownictwo

Do obliczania strefy pożarowej nie używa się ani powierzchni zabudowy, ani powierzchni użytkowej, natomiast przyjmuje się powierzchnię wewnętrzną budynku lub jego części, przy czym wlicza się do niej...

04.08.2016

Umowę trzeba zawrzeć przed dopuszczeniem do pracy

Zgodnie z mającym obowiązywać 1 września 2016 r. art. 29 2 Kodeksu pracy umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed...

03.08.2016

Organ może wnieść sprzeciw od zgłoszenia

Budownictwo

Z punktu widzenia przepisów prawa budowlanego organ administracji architektoniczno-budowlanej może, przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, skutecznie wnieść sprzeciw.

02.08.2016

Przerzut wody wymaga pozwolenia wodnoprawnego

Środowisko

Na wykonanie rurociągów pr. wod. nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, gdyż same w sobie nie zmieniają one warunków wodnych. Istotnym jest natomiast miejsce wlotu i wylotu oraz wartości...

02.08.2016

Za utrzymanie psa w schronisku zapłaci właściciel

Środowisko

Za odłowienie, transport, leczenie i utrzymanie psa w schronisku powinien zapłacić właściciel zwierzęcia do czasu odebrania go ze schroniska lub pozbawienia uprawnień właścicielskich....

29.07.2016

Decyzje o pozwoleniu na budowę podlegają udostępnieniu

Budownictwo

W doktrynie i orzecznictwie ugruntowane jest stanowisko, zgodnie z którym treść decyzji administracyjnych po ich uprzedniej anonimizacji podlega udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji...

29.07.2016

Jakie wymagania powinien spełniać PSZOK?

Środowisko

PSZOK powinien nie tylko zostać utwardzony, ale również wyposażony w instalacje do odprowadzania odcieków z odpadów gromadzonych w pojemnikach i kontenerach, magazyn albo wiaty, w tym zadaszone, a...

28.07.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski