W jaki sposób określać w pozwoleniu skład ścieków?

Środowisko

Ekspert programu Prawo Ochrony Środowiska odpowiada na pytanie Użytkownika: Jak należy rozumieć art. 128 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne dalej pr. wod.? W jaki sposób określać...

07.07.2016

Rozbiórka może być objęta pozwoleniem na budowę

Budownictwo

Rozbiórka budynków i budowli niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa...

05.07.2016

Montaż bramek na boisku nie wymaga pozwolenia na budowę

Budownictwo

Instalacja/montaż bramki (piłkarskiej), jako pewnego rodzaju urządzenia technicznego na obiekcie budowlanym, w tej sytuacji budowli, nie wymaga uprzedniego uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę...

04.07.2016

PSZOK nie jest obiektem użyteczności publicznej

Środowisko

PSZOK nie jest budynkiem użyteczności publicznej, jest budowlą stanowiącą całość technicznie-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. To, że w wyliczeniu obiektów budowlanych, które są budowlami...

04.07.2016

W jakim terminie należy wydać dziennik budowy?

Budownictwo

Właściwy organ powinien wydać inwestorowi dziennik budowy w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.

30.06.2016