Wody podziemne stanowią własność Skarbu Państwa

Środowisko

Przez wodny podziemne rozumie się wszystkie wody znajdujące się pod powierzchnią ziemi w strefie nasycenia, w tym wody gruntowe pozostające w bezpośredniej styczności z gruntem lub podglebiem.Prawa...

21.07.2016

Czy place zabaw podlegają rocznej kontroli budowlanej?

Budownictwo

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Budowlany: Czy place zabaw podlegają kontroli na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy - Prawo budowlane (tzw. rocznej budowlanej)? Czy należy traktować je...

20.07.2016

Ile powinna wynosić minimalna objętość RIPOK?

Środowisko

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska: Jaką objętość powinno posiadać składowisko, by mogło ubiegać się o status RIPOK (Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych )?

20.07.2016

Żółw żółtolicy nie podlega rejestracji w starostwie

Środowisko

Na utrzymywanie żółwia żółtolicego (żółtobrzuchy - Pseudemys concinna), jako gatunku inwazyjnego zagrażającego gatunkom rodzimym, wymagane jest zezwolenie RDOŚ. Żółw żółtolicy nie podlega rejestracji...

19.07.2016

Jak obliczyć powierzchnię zabudowy?

Budownictwo

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Budowlany: Jak należy obliczyć powierzchnię zabudowy w projektowanym budynku, którego powierzchnia pierwszego piętra wykracza poza obrys powierzchni parteru?

14.07.2016