Szkółka leśna jest obiektem produkcyjnym

Środowisko

Z definicji zamieszczonej w Słowniku encyklopedycznym leśnictwa, drzewnictwa, ochrony środowiska, łowiectwa oraz dziedzin pokrewnych wynika, iż jest to powierzchnia przeznaczona bezpośrednio do...

11.08.2016

Decyzja środowiskowa może zostać przeniesiona

Środowisko

W celu przeniesienia decyzji środowiskowej, inwestor na rzecz którego decyzja została wydana, powinien złożyćdo właściwego organu,wniosek o jejprzeniesienie na innego inwestora.

10.08.2016

Jak określa się wartość nieruchomości drogowej?

Budownictwo

Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Budowlany: Czy określenie wartości nieruchomości drogowej powinno nastąpić na podstawie wartości innych nieruchomości drogowych? Czy rzeczoznawca może lub ma...

09.08.2016

Odpady przyjmowane do PSZOK mogą być ważone

Środowisko

Ważenie odpadów przyjmowanych do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wydaje się zasadne, pozwala bowiem na ich bieżącą ilościową ewidencję. Warto jednak zauważyć, że przepisy ustawy z dnia...

09.08.2016

Na terenie parku narodowego można wybudować parking

Środowisko

Na terenie parku narodowego zabrania się budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego. Jeżeli planowany parking...

08.08.2016

Czym różnią się tereny zielone od terenów zieleni?

Środowisko

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska: Jak należy interpretować zapis tereny zielone ujęty w definicji odpadów zielonych w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o...

05.08.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski