Rozbiórka może być objęta pozwoleniem na budowę

Budownictwo

Rozbiórka budynków i budowli niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa...

05.07.2016

Montaż bramek na boisku nie wymaga pozwolenia na budowę

Budownictwo

Instalacja/montaż bramki (piłkarskiej), jako pewnego rodzaju urządzenia technicznego na obiekcie budowlanym, w tej sytuacji budowli, nie wymaga uprzedniego uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę...

04.07.2016

PSZOK nie jest obiektem użyteczności publicznej

Środowisko

PSZOK nie jest budynkiem użyteczności publicznej, jest budowlą stanowiącą całość technicznie-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. To, że w wyliczeniu obiektów budowlanych, które są budowlami...

04.07.2016

Koszty egzekucyjne obciążają zobowiązanego

Budownictwo

Wydatkami egzekucyjnymi są koszty faktycznie poniesione przez organ egzekucyjny w związku z prowadzeniem egzekucji, a w szczególności na opłacenie należności świadków, biegłych i rzeczoznawców....

29.06.2016

Pozwolenia wodnoprawnego nie można przedłużyć

Środowisko

Przepisy nie przewidują możliwości przedłużania pozwolenia wodnoprawnego, co oznacza, że zainteresowany powinien wystąpić z nowym wnioskiem o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód na...

29.06.2016

Nadzór budowlany musi wykazać, że doszło do rozbudowy

Budownictwo

W doktrynie podkreśla się, iż w związku z nieostrym, niedookreślonym charakterem terminu rozbudowa każdorazowo niezbędne będzie dokonanie wykładni z uwzględnieniem indywidualnego charakteru sprawy....

28.06.2016

Budowa oczka wodnego powinna być zgłoszona

Środowisko

Budowa oczka wodnego o pow. do 30 m2 powinna być zgłoszona pisemnie w starostwie powiatowym. W zgłoszeniu należy dokładnie napisać, co będzie wybudowane i jakie prace zostaną wykonane, a także...

28.06.2016

Wznowienie budowy może nastąpić po wydaniu decyzji

Budownictwo

Rozpoczęcie albo wznowienie budowy może nastąpić po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Inwestor powinien wystąpić z wnioskiem do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej,...

27.06.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski