Pytanie:
Wnioskodawca przedstawił wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla trzech zjazdów indywidualnych z drogi publicznej. Miejsce lokalizacji zjazdów zaznaczył na mapie dokładnie tam, gdzie na tejże mapie oryginalnej, pobranej z geodezji, zainwentaryzowano już zjazdy ziemne. Nadzór budowlany nie prowadzi w tej sprawie procedury legalizacyjnej. Inwestor wyjaśnił, że decyzji o warunkach zabudowy chciał zarząd dróg.

Czy można ustalić warunki zabudowy dla obiektów już wybudowanych?

Odpowiedź:

Nie ma przeszkód prawnych, aby wydać decyzję o warunkach zabudowy dla działki, na której już istnieją obiekty budowlane. Trzeba przy tym podkreślić, że decyzję o warunkach zabudowy wydaje się dla działki budowlanej, a nie dla konkretnego obiektu.

Może więc być tak, że pomimo istnienia już na danej działce pewnych obiektów, możliwe będzie zagospodarowanie pozostałej części działki i w tym celu wydana musi zostać decyzja o warunkach zabudowy. W praktyce zdarza się, że decyzja o warunkach zabudowy jest inwestorowi potrzebna post factum.

Najczęściej ma to związek z procedurą legalizacji samowoli budowlanej, ale może to być też powodowane innymi względami. Jest zatem prawnie dopuszczalne wydanie inwestorowi decyzji o warunkach zabudowy, która potwierdzi istniejący stan faktyczny.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami