Projekt budowy drogi powinien być sprawdzony

Budownictwo

Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do...

09.06.2016

Kontrolę stosowania pofermentu przeprowadza WIOŚ

Środowisko

Kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących warunków stosowania i przechowywania nawozów, nawozów oznaczonych znakiem NAWÓZ WE oraz środków wspomagających uprawę roślin prowadzi Inspekcja Ochrony...

08.06.2016

Mnicha nizinna podlega rejestracji

Środowisko

Posiadacz zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu...

02.06.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski