Kto powinien zrekultywować zdewastowane grunty leśne?

Środowisko

Ekspert programu Prawo Ochrony Środowiska odpowiada na pytanie Użytkownika: Kto powinien, w myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych - dalej u.o.g.r.l. -...

13.06.2016

Projekt robót geologicznych przedkłada inwestor

Środowisko

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - dalej pr. geol. - nie precyzuje, kto może, a kto nie może być inwestorem, przedkładającym projekt robót geologicznych organowi. W...

10.06.2016

Projekt budowy drogi powinien być sprawdzony

Budownictwo

Projektant ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do...

09.06.2016