Jaki status prawny mają zalecenia konserwatorskie?

Budownictwo

Ekspert Serwisu Budowlanego odpowiada na pytanie Użytkownika publikacji:Jaki status prawny według k.p.a. mają zalecenia konserwatorskie?Czy jest to decyzja, czy postanowienie?

15.05.2016

Czy odeskowaną wiatę należy uznać za budynek?

Budownictwo

Ekspert Serwisu Budowlanego odpowiada na pytanie Użytkownika publikacji:Czy jest jakiekolwiek orzecznictwo sądów administracyjnych dotyczące konstrukcji zdefiniowanej jako wiata obudowana?

15.05.2016

Kto odpowiada za prawidłowe odwodnienie drogi?

Budownictwo

Ekspert Serwisu Budowlanego odpowiada na pytania Użytkownika publikacji: Kto odpowiada za prawidłowe odwodnienie drogi? Czy istnieje zapis mówiący, że wpust deszczowy jest elementem drogi? Czy...

13.05.2016