Pytanie:
Czy dla drogi, która ma być prowadzona po nowym śladzie (przez łąki, pola, rzekę) na odcinku poniżej 1 km należy uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach?

Odpowiedź:
Nie.

Uzasadnienie:
Dla drogi realizowanej na odcinku poniżej 1 km decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana - § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami