Pytanie:
Czy budowa piwnicy ziemnej wymaga pozwolenie czy zgłoszenia?

Odpowiedź:
Budowa piwnicy wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Uzasadnienie:
Obiekty i roboty budowlane, których realizacja nie wymaga wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę, zostały enumeratywnie wymienione w art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – dalej pr. bud. Powołane przepisy określają odstępstwa od wyrażonej w art. 28 ust. 1 pr. bud. zasady, według której roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę i z tego powodu nie podlegają wykładni rozszerzającej. Oznacza to, że ze zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę korzystają tylko te inwestycje, które zostały enumeratywnie (w formie katalogu zamkniętego) wymienione w art. 29 ust. 1 i 2 pr. bud., nie zaś inne – podobne.

Piwnica ziemna może być uznana za budowlę, ponieważ do tego rodzaju obiektów należą między innymi budowle ziemne (zob. art. 3 pkt 3 pr. bud.).

Przyjmując że piwnica ziemna jest budowlą ziemną należy stwierdzić, że na jej budowę konieczne będzie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, ponieważ budowle tego typu nie podlegają preferencyjnym zasadom budowy po dokonaniu zgłoszenia (art. 29 ust. 1 i 2 pr. bud.).
 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami