Czy tusze i tonery, które wyjmowane są z drukarek, nie nadają się do ponownego użytku i należy je przekazać do zakładów przetwarzania?

Odpowiedź:

Z punktu widzenia przepisów w zakresie odpadów nie ma przeciwwskazań do przygotowania do ponownego użycia tuszy i tonerów wymontowanych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Uzasadnienie:

Jednym z procesów prowadzonych w zakładzie przetwarzania jest przygotowanie do ponownego użycia zużytego sprzętu oraz odpadów powstałych po demontażu zużytego sprzętu. Takimi odpadami mogą być tusze i tonery wymontowane z przetwarzanego zużytego sprzętu.

Regeneracja tonerów i tuszów powinna być traktowana, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), jako przygotowanie do ponownego użycia, czyli jako odzysk polegający na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach którego produkty lub części produktów, które wcześniej stały się odpadami, są przygotowywane do tego, aby mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności wstępnego przetwarzania.

Powyższa odpowiedź nie uwzględnia jednak ograniczeń związanych z ponownym użyciem tonerów i tuszy przewidzianych przez producentów tych urządzeń.

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Prawo Ochrony Środowiska
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów