Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowało, że stało się tak ze względu na "niewykonywaniem oraz nieprawidłowym i sprzecznym z umową wykonywaniem inwestycji".

Magazyn gazu w Wierzchowicach to największy magazyn tego paliwa w Polsce. Powstał w częściowo wyeksploatowanym złożu gazu ziemnego, odkrytym w 1971 r. Eksploatację złoża, na którym funkcjonuje magazyn, rozpoczęto rok później.

Jak podaje PGNiG, decyzję o odstąpieniu od umowy podjęto ze względu na opóźnienie w realizacji inwestycji, "przekraczające harmonogram o 30 dni roboczych". Zaznaczono, że "konsorcjum nie zdołało usunąć opóźnienia, mimo wyznaczenia odpowiedniego, dodatkowego terminu".

PGNiG chce też kary umownej w wysokości 133,4 mln zł, płatnej w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Inwestycję realizowało konsorcjum w składzie: PBG w upadłości układowej, Tecnimont S.p.A. Societe Francaise d’Etudes et de Realisations d’Equipements Gaziers Sofregaz, Plynostav Pardubice Holding A.S., Plynostav – Regulace Plynu A.S. w upadłości organizacyjnej.

PGNiG podało, że stan zaawansowania rozbudowy PMG Wierzchowice wynosi ok. 97 proc. PGNiG chce, by dokończeniem prac zajęły sie spółki z grupy. Jednak już teraz Wierzchowice osiągnęły swą pojemność można tam zatłoczyć i zmagazynować 1,2 mld m. sześć. gazu. (PAP)