Legalizacja samowoli nie przewiduje prowadzenia mediacji

Budownictwo

Legalizacja na podstawie przepisów prawa budowlanego nie przewiduje prowadzenia mediacji ze stroną celem rozważenia i uwzględnienia w rozstrzygnięciu sytuacji osobistej strony czy też powodów...

08.06.2012

Sąd rozstrzygnął uczelniany spór o nieruchomość

Budownictwo

Budynek Uniwersytetu Rolniczego przy al. Mickiewicza 24/28 stoi na nieruchomości będącej własnością Uniwersytetu Jagiellońskiego - w piątek sąd oddalił apelację UR w sprawie wpisania go jako...

04.06.2012

Spór ws. portu w Mikołajkach bez rozstrzygnięcia

Środowisko

Bezterminowo sąd odroczył w piątek proces, jaki portowi w Mikołajkach wytoczył administrujący mazurskimi jeziorami Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zarząd domaga się ponad 7 tys. zł....

11.05.2012

Analiza oferty dopiero po spełnieniu warunków

Budownictwo

Zamawiający nie powinien mylić etapu badania i oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu z analizą czy treść złożonej oferty odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków...

10.05.2012

Sąd odrzucił kolejny wniosek o upadłość Hydrobudowy

Budownictwo

Spółka Krug złożyła wniosek o upadłość Hydrobudowy, ale sąd zwrócił wniosek o upadłość likwidacyjną ze względu na uchybienia formalne. Jednocześnie GDDKiA podała, że konsorcjum Hydrobudowy, które...

24.04.2012