Działalność sądu będzie miała charakter odpłatny, gdyż za postępowanie będą pobierane opłaty, w tym opłata arbitrażowa oraz opłata rejestracyjna, które będą przeznaczane na pokrycie kosztów funkcjonowania sądu, w tym na wynagrodzenia arbitrów oraz na sfinansowanie kosztów funkcjonowania organów statutowych sądu określonych w jego regulaminie.

Pełna treść artykułu dostępna jest w serwisie ABC Podatki>>>