Działalność sądu będzie miała charakter odpłatny, gdyż za postępowanie będą pobierane opłaty, w tym opłata arbitrażowa oraz opłata rejestracyjna, które będą przeznaczane na pokrycie kosztów funkcjonowania sądu, w tym na wynagrodzenia arbitrów oraz na sfinansowanie kosztów funkcjonowania organów statutowych sądu określonych w jego regulaminie.

Odpłatność danego świadczenia w świetle przepisów ustawy o VAT nie jest uzależniona od charakteru zarobkowego danej działalności, ani tym bardziej od osiąganych zysków z działalności. Odpłatność za świadczenie zachodzi nawet w sytuacji, gdy wnoszone opłaty, jak ma to miejsce w opisanym przypadku, są przeznaczane na pokrycie kosztów funkcjonowania sądu, w tym wynagrodzenia arbitrów czy sfinansowanie kosztów funkcjonowania jego organów statutowych Zatem działalność sądu polubownego wypełnia kryterium odpłatnego świadczenia usług i w związku z tym podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

Działalność sądu polubownego nie została wymieniona jako usługa, dla której stosuje się obniżoną stawkę lub zwolnienie od podatku, będzie więc podlegać opodatkowaniu 23 proc. stawką podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 września 2012 r., IPPP3/443-663/12-2/SM