Mała elektrownia wodna wygrała proces z miastem Kłodzko

Środowisko

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił 29 czerwca 2012 r. apelację Miasta Kłodzko od wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy uwzględniającego powództwo właściciela Małej Elektrowni Wodnej w Kłodzku, który...

05.07.2012

Opracowywanie instrukcji nie zwalnia z ponoszenia opłat

Środowisko

Za przedsięwzięcie usuwające przyczynę ponoszenia opłaty podwyższonej nie można uznać ubiegania się przez podmiot korzystający ze środowiska o decyzję, w związku z brakiem której musiał ponieść on tę...

21.06.2012

Umorzona sprawa przekazania gruntów parafii w Radzionkowie

Budownictwo

Katowicka prokuratura umorzyła postępowanie dotyczące przekazania przez Komisję Majątkową nieruchomości parafii pw. św. Wojciecha w Radzionkowie (Śląskie). Śledczy nie dopatrzyli się w tej sprawie...

20.06.2012

ETS: specyfikacje techniczne muszą ułatwiać konkurencję

Budownictwo

Specyfikacje techniczne sporządzone przez publicznych nabywców muszą umożliwiać otwarcie procesu udzielania zamówień publicznych na konkurencję. W tym celu, musi istnieć możliwość składania ofert...

18.06.2012

Legalizacja samowoli nie przewiduje prowadzenia mediacji

Budownictwo

Legalizacja na podstawie przepisów prawa budowlanego nie przewiduje prowadzenia mediacji ze stroną celem rozważenia i uwzględnienia w rozstrzygnięciu sytuacji osobistej strony czy też powodów...

08.06.2012

Sąd rozstrzygnął uczelniany spór o nieruchomość

Budownictwo

Budynek Uniwersytetu Rolniczego przy al. Mickiewicza 24/28 stoi na nieruchomości będącej własnością Uniwersytetu Jagiellońskiego - w piątek sąd oddalił apelację UR w sprawie wpisania go jako...

04.06.2012
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski