Jak łatwiej zalegalizować samowolę budowlaną?

Budownictwo

Kiedy starosta i inspektor nadzoru mogą zalegalizować samowolnie postawiony budynek? Czy można zalegalizować samowolę bez planu zagospodarowania przestrzennego? Co utrudnia prowadzenie postępowań...

29.01.2009

Bank jednak sfinansuje inwestycje JW Construction

Budownictwo

J.W. Construction uzyskała 50 mln zł kredytu na budowę Bursztynowego Osiedla. Bank Polskiej Spłdzielczości zwiększył pulę kredytu inwestycyjnego dla J.W. Construction Holding S.A. z 16 do 50 mln zł....

25.01.2009

Echo Investment nagrodzone

Budownictwo

Spłka Echo Investment po raz kolejny otrzymała tytuł Kryształowego Developera. Kapituła konkursu doceniła Echo Investment za doskonałe rozwiązania architektoniczne realizowanych inwestycji oraz...

20.01.2009

Kazimierz Kirejczyk: Konsekwencje kryzysu

Budownictwo

W 2008 r. zostało oddanych ponad 150 tys. jednostek mieszkalnych (mieszkań lub domw). Jest to rezultatem relatywnie wysokiej liczby budw rozpoczętych w latach 2006-2007, jednak wskaźnik nowooddanych...

13.01.2009

Odbiór inwestycji budowlanej

Budownictwo

Odbiór robót budowlanych a następnie całej inwestycji budowlanej, jest elementem przełomowym w stosunkach pomiędzy stronami umowy o roboty budowlane, gdyż z jednej strony potwierdza wykonanie...

12.01.2009