Likwidacja działalności opodatkowanej ryczałtem

Małe i średnie firmy

W przypadku likwidacji działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych należy sporządzić spis z natury. Spisem tym należy objąć towary handlowe, materiały (surowce)...

09.02.2015

MG: firmy otrzymają dofinansowanie na centra B+R

Trwają konsultacje rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie udzielania pomocy finansowej na centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020....

09.02.2015

Odpady bez obowiązku prowadzenia ewidencji

Środowisko

Od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1974). Okazuje się,...

09.02.2015

100 tysięcy firm zniknie wkrótce z KRS

Od 1 lipca każda firma, która w ciągu dwóch lat nie składała sprawozdań finansowych ani nie aktualizowała innych danych w Krajowym Rejestrze Sądowym, musi się liczyć z dotkliwymi sankcjami - czytamy...

06.02.2015

Ile powinien kosztować prąd? (debata on-line)

Środowisko

Ile powinien kosztować prąd? Ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych będą tematem następnej debaty on-line organizowanej przez portal ChronmyKlimat.pl. Serwis ABC Środowisko objął...

06.02.2015

Firmy będą inwestować w nowoczesne systemy IT

Analiza dużych ilości danych, wykorzystanie chmury obliczeniowej i internet rzeczy to rozwiązania, w które firmy będą inwestować najczęściej. Wokół tych obszarów będzie się więc koncentrować rynek IT...

06.02.2015

Rekultywacja 9 składowisk odpadów

Środowisko

Na Dolnym Śląsku odbędzie się rekultywacja 9 gminnych składowisk odpadów komunalnych i przywrócenie walorów przyrodniczych na ponad 21 ha powierzchni przez nie zajętych.

06.02.2015

Dopuszczalne substancje w ściekach przemysłowych

Środowisko

Zakończyły się konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach...

05.02.2015

ZPP pomaga firmom w sprzedaży nadwyżek handlowych

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wprowadza własną walutę do handlu pomiędzy firmami. Aktualnie mogą z niej korzystać przedsiębiorcy zrzeszeni w ZPP w dwóch województwach: świętokrzyskim i...

05.02.2015

MG wspiera firmy dotknięte rosyjskim embargiem

Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Skarbu Państwa, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Narodowym Bankiem Polskim...

05.02.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski