Na terenie okalającym dawny klasztor mają powstać pompa cieplna i baterie fotowoltaiczne, będące alternatywnymi źródłami energii cieplnej i elektrycznej zasilającymi sanktuarium. Pozostała do odnowienia część zabudowań ma być przeznaczona na miejsca noclegowe dla działającej już tam ostoi św. Antoniego.

Łączny koszt obu inwestycji szacowany jest wstępnie na ok. 2 mln zł. Ich realizacja planowana jest na 2017 r. - poinformowała w piątek Ewa Kozłowska-Głębowicz, prezes Stowarzyszenia Komitet Społeczny „Ratujmy Ratowo”.

„Pracujemy nad wnioskiem o dofinansowanie unijne na termomodernizację. Chcemy wymienić źródła ciepła, gdyż obecnie jest to przestarzała instalacja grzewcza na olej opałowy. Planujemy więc budowę poziomej pompy ciepła, a dodatkowo również paneli fotowoltaicznych, jako źródła prądu. Prace związane z termomodernizacją obejmowałyby także częściową wymianę stolarki” – powiedziała Kozłowska-Głębowicz.

Zaznaczyła, że instalacje odnawialnych źródeł energii zostałyby zbudowane w pewnej odległości od zabudowań dawnego klasztoru w taki sposób, by nie zakłócać widoku zabytku i otaczającego go krajobrazu.

„W planach rewitalizacji mamy też renowację wnętrza zachodniego skrzydła budynku klasztornego. Czekamy na konkurs, by uzyskać dofinansowanie unijne. W odnowionych wnętrzach, gdzie znajdują się dawne cele zakonne, powstałyby pracownie oraz pokoje gościnne dla działającej już ostoi św. Antoniego. Byłoby to ok. 20 do 30 nowych miejsc noclegowych” - wyjaśniła Kozłowska-Głębowicz.

Dodała, że planowana na 2017 r. realizacja obu przedsięwzięć, czyli budowa odnawialnych źródeł energii oraz remont ostatniej części zabytkowych zabudowań, zakończyłaby ostatecznie realizowaną od kilku lat rewitalizację dawnego klasztoru w Ratowie.

Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 90 tys. zł oraz środkom własnym w kwocie 25 tys. zł w najbliższym czasie przeprowadzona zostanie renowacja elewacji zachodniej części zabudowań klasztornych. Odnowienie pozostałej części elewacji przeprowadzono w 2015 r., także przy wsparciu resortu kultury, które wyniosło wtedy 140 tys. zł.

W 2015 r. wyremontowano też południowo-wschodnią część zabudowań klasztornych, gdzie rozpoczęła wówczas działalność ostoja św. Antoniego z 40 miejscami noclegowymi dla pielgrzymów odwiedzających sanktuarium. Na ten cel zaadaptowano dawne cele zakonne. Siedzibę znalazł tam również Międzypokoleniowy Klub Integracyjny, aktywizacji społecznej i życiowej osób starszych. Koszt renowacji i adaptacji wyniósł ponad 880 tys. zł, z czego 750 tys. zł pochodziło ze środków unijnych, a pozostałą część środków przekazała diecezja płocka.

W bezpośrednim sąsiedztwie ostoi św. Antoniego znajduje się rekonstruowany dawny ogród benedyktyński o powierzchni ok. 1 ha. Są tam sad, winnica i herbarium, a także część kontemplacyjna oraz zielony ogród w typie barokowym, nawiązujący do okresu, w którym powstał klasztor. Koszt rekonstrukcji ogrodu wyniósł ok. 180 tys. zł, z czego 160 tys. pochodziło z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Przy wsparciu rządowym i diecezji płockiej wyremontowano dach całego kompleksu klasztornego – na ten cel z ogólnej rezerwy budżetowej w 2014 r. przyznano 440 tys. zł, a 100 tys. przeznaczyła diecezja. Wcześniej, w 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przekazał 28 tys. zł na odtworzenie okien w budynku klasztoru.

Historia sanktuarium w Ratowie sięga XVI wieku i istniejącej wtedy kaplicy. W XVII wieku wybudowano tam drewniany kościół i zabudowania klasztorne. W 1759 r. powstał tam murowany klasztor, a w 1761 r. konsekrowano murowany kościół. Obecnie łączna powierzchnia zabudowań klasztornych to ok. 1400 metrów kw. Tamtejsze sanktuarium związane jest z kultem Antoniego z Padwy (1195-1231) - patrona m.in. zagubionych ludzi i rzeczy.(PAP)