Małe firmy stawiają na innowacyjne projekty

Zgodnie z danymi Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej w 2014 r. zarejestrowano 343 tys. nowych firm, o 9,5 proc. mniej niż w 2013 r. Mimo to chętnych do prowadzenia własnego biznesu nie...

05.02.2015

Otwarto oferty na budowę obwodnicy Radomia

Budownictwo

30 stycznia GDDKiA otworzyła 7 ofert na kontynuację projektowania i budowę obwodnicy Radomia w ciągu DK 7. Najtańsza opiewa na ok. 729 mln zł, a najdroższa na ok. 977 mln zł. Zamawiający zamierza...

05.02.2015

Opłata śmieciowa nie będzie już zaokrąglana

Środowisko

Od 1 lutego obowiązuje nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87), która m.in. wprowadziła maksymalną wysokość opłaty...

05.02.2015

MSP otrzymają wsparcie z programu COSME

Program COSME jest nową ofertą Komisji Europejskiej, ukierunkowaną na podniesienie poziomu konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Planowany budżet programu to 2,3 mld euro.

04.02.2015

W czerwcu rusza Business Link Narodowy

Business Link Narodowy ma być największym w Europie akceleratorem biznesu, gdzie młodzi przedsiębiorcy będą mogli pracować nad swoimi projektami, mając dostęp do serwerów czy...

04.02.2015

Decyzja środowiskowa otwiera proces inwestycyjny

Środowisko

Decyzja środowiskowa jest podstawą do wystąpienia o wydanie innych decyzji inwestycyjnych. Dlatego też błędy w procedurze środowiskowej oraz wady samej decyzji mogą mieć daleko idące skutki dla...

04.02.2015

Gdańsk: więcej stoczniowych zabytków w ewidencji

Budownictwo

Pięć stoczniowych budynków trafi do Wojewódzkiej, a co za tym idzie, do Gminnej Ewidencji Zabytków. Na liście znajdą się obiekty należące do Stoczni Gdańskiej S.A. Budynki, które trafią do ewidencji...

04.02.2015

Lasy Państwowe wydadzą 700 mln zł na inwestycje

Budownictwo

Lasy Państwowe planują wydać w 2015 roku 700 mln złotych na inwestycje, a prawie drugie tyle chcą pozyskać w najbliższych latach z budżetu Unii Europejskiej. 70% z tych pieniędzy LP przeznaczą na...

03.02.2015

"Horyzont 2020" umożliwi MŚP realizację projektów

W ramach II fazy instrumentu MŚP mogą zostać dofinansowane: prototypowanie, pilotaż innowacyjnych procesów, produktów i usług, miniaturyzacja konstrukcji produktów, planowanie i rozwój skalowania,...

03.02.2015
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski