Jak informuje "Rzeczpospolita" nowelizacja przede wszystkim nie przewiduje  możliwości archiwizowania dokumentów pracowników w formie elektronicznej.
 
 
– Wprawdzie obecne przepisy także nie przewidują takiej możliwości, ale w większości firm cyfrowe wersje papierowych dokumentów są już standardem – komentuje Witold Polkowski, ekspert Pracodawców RP. – Tylko z ostrożności część firm trzyma tę dokumentację w formie papierowej. Pozostali drukują niezbędne dokumenty tylko na potrzeby kontrolerów, np. z inspekcji pracy.
Nowelizacja, która nie wprowadza możliwości archiwizowania dokumentów pracowniczych w formie elektronicznej, to zdaniem pracodawców krok wstecz. Ten postulat pojawia się we wszystkich wystąpieniach skierowanych do Ministerstwa Gospodarki podczas konsultacji społecznych projektu. 
Według Pracodawców RP nowelizacja, doprecyzowując obowiązujące przepisy, może dać Państwowej Inspekcji Pracy nowe możliwości karania przedsiębiorców.
Więcej w: Rzeczpospolita