W obu projektach nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zaproponowano obniżenie stawki CIT z 19 do 15 procent.
 

W uzasadnieniu projektu rządowego podkreślono, że postulat obniżenia podatku dochodowego od osób prawnych dla małych firm ma na celu wsparcie rozwoju tej grupy przedsiębiorstw, przyspieszenie tempa wzrostu rozwoju i stworzenie sprzyjających warunków do zwiększenia przedsiębiorczości Polaków, w tym przede wszystkim przedsiębiorczości ludzi młodych, dobrze wykształconych. Projekt przewiduje obniżenie stawki CIT dla małych podatników tj. takich, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. 

Czytaj więcej: https://www.prawo.pl/podatki/obnizka-stawki-cit-moze-zdynamizowac-polska-przedsiebiorczosc,21270.html