Zainteresowani udziałem w konkursie muszą przesłać prace fotograficzne przedstawiające oryginalne rozwiązania z zakresu mikro i małych instalacji służących do produkcji energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii.

Każdy uczestnik może przesłać do 3 zdjęć.

Konkurs jest adresowany do osób fizycznych, które posiadają prawo do dysponowania jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym.

Prace należy przesłać do do 30.04.2016 r., liczy się data stempla pocztowego.
Więcej >>>
Źródło: NFOŚiGW