Pracodawcy narzekają na brak kompetencji pracowników

Na równi ze specjalistyczną wiedzą iznajomością języków obcych pracodawcy doceniają miękkie kompetencje, takie jak komunikatywność, zdolność do pracy wgrupie czy odporność na stres. Dwie trzecie...

07.06.2017

Od 1 czerwca wzrosły wpłaty na PFRON

W miesiącach od 1 czerwca do końca sierpnia 2017 r. pracodawcy będą dokonywali wpłat na PFRON w wyższej wysokoci. Wzrosło bowiem przeciętne wynagrodzenie, na podstawie którego ustalana jest wysokość...

07.06.2017

Nowe stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów

Środowisko

Nowe stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów określa projekt rozporządzenia wniesionego do zaopiniowania przez ministra środowiska. Przepisy mają wejść w życie 17 lipca.

07.06.2017

Kontrola organów podatkowych bez tajemnic

Celem kontroli dokonywanej przez organy podatkowe jest ocena wywiązywania się z obowiązków wynikających z prawa podatkowego. Kontroli prowadzonej przez organy podatkowe podlegają m.in....

06.06.2017