Projekt ustawy zakłada uchylenie § 2 w art. 482 kodeksu cywilnego, który umożliwia pobieranie odsetek od zaległych odsetek należnych od pożyczek długoterminowych udzielanych przez instytucje kredytowe (tj. likwidację jednego z trzech wyjątków od zasady anatocyzmu).

 


Projekt przewiduje 30 dniowe, a więc dość krótkie vacatio legis i zawiera też przepis przejściowy, zgodnie z którym do odsetek należnych za okres kończący się przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Projekt ustawy uzyskał akceptację podmiotów z którymi był konsultowany, tj. Ministra Finansów, Ministra Sprawiedliwości, NBP, Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznika Finansowego. Niemniej jednak projektodawca nie uwzględnia także możliwych negatywnych skutków projektu, co może być efektem braku konsultacji ze środowiskiem bankowym.

Czytaj: Gmina powinna naliczać odsetki za opóźnienie opłaty za przedszkole>>

Jak ocenia dr Zofia Szpringer – naczelnik wydziału w Biurze Analiz Sejmowych projektowana zmiana nie musi oznaczać wyłącznie pozytywnych skutków dla kredytobiorców, ponieważ prowadzić też może m.in do zwiększenia liczby spraw sądowych i  wzrostu  kosztów funkcjonowania sądów, a także do obciążenia kosztami sądowymi kredytobiorców. - Nie musi też chronić kredytobiorców przed spiralą zadłużenia - dodaje dr Szpringer.