Przygotowywany przez Ministerstwo Przedsiebiroczości i Technologii  projekt ustawy o pomocy publicznej na ratowanie lub restrukturyzację przedsiębiorstw przewiduje wsparcie, głównie w postaci pożyczek lub zwiększenia wartości kapitału zakładowego, w zamian za udziały lub akcje. Miałby je przyznawać minister właściwy ds. gospodarki. Roczna wartość pomocy publicznej z budżetu państwa, jaka może trafić do firm, to maksymalnie 153 mln zł. Z tej kwoty 100 mln zł mogłoby być przeznaczone na wsparcie finansowe, a 53 mln zł na restrukturyzację należności publicznoprawnych (np. rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności podatków).

Czytaj również: Od nowego roku łatwiejsza upadłość konsumencka >>

- Projekt nowych przepisów wymaga uzgodnień z Komisją Europejską. Chodzi o to, żeby nasze państwo nie było posądzone o udzielanie niedozwolonej pomocy publicznej  - powiedział PAP Marcin Ociepa, wiceminister przedsiębiorczości.  Dodał, że liczy, iż projekt wejdzie w życie do końca 2019 roku.

- Nie chcemy ingerować w wolny rynek. Ale są takie firmy, które według naszej diagnozy w przeszłości nie musiały upaść, a mimo to zbankrutowały. Gdyby miały wsparcie przetrzymałyby pół roku, rok i się odbiły  - zaznaczył. Według niego wsparcie ze strony państwa na różnych poziomach: czy to organizacyjnym, czy mentorskim, czy instrumentami finansowymi może sprawić, że firma utrzyma się na rynku i będzie się dalej rozwijać.

 


 

- Mamy świadomość, że takie wsparcie będzie wpływało także na lokalne społeczności - podkreślił Ociepa. Dodał, że nie jest to tylko kwestia właściciela jednego przedsiębiorstwa, ale tego, czy firma utrzyma się na rynku w danym ośrodku, a tym samym utrzyma miejsca pracy, czy przyczyni się do wzrostu gospodarczego na danym obszarze.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii realizuje rządowy program Polityka Nowej Szansy, który zakończy się w 2020 roku. Jego najważniejsze elementy to Early Warning Europe (EWE), projekt ustawy o pomocy publicznej na ratowanie lub restrukturyzację przedsiębiorstw oraz projekt systemu wsparcia ponownego podejmowania działalności gospodarczej tzw. restart.  Jednocześnie Komisja Europejska pracuje nad  tzw. dyrektywą o upadłości przedsiębiorstw. Wprowadza ona m.in. plany restrukturyzacyjne i rozszerza odpowiedzialność kadry kierowniczej. jol/PAP