W ciągu I półrocza 2018 r. zakłady ubezpieczeń uzyskały przychody w wysokości 41,78 mld zł. W ich strukturze przychodów dominują: składka przypisana brutto, która stanowi prawie 77 proc. przychodów ogółem, przychody z lokat stanowiące (blisko 10 proc. przychodów) oraz niezrealizowane zyski z lokat odpowiadających za blisko 4,4 proc. przychodów. Tak wynika z raportu o stanie sektora ubezpieczeń po pierwszym półroczu 2018 r., który wponiedziałek opublikowała Komisja Nadzoru Finansowego.

Z raportu KNF wynika, że na koniec czerwca 2018 roku składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń przekroczyła 32,1 mld zł i była o 1,73 proc. (0,55 mld zł) wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody z działalności lokacyjnej ogółem za I półrocze 2018 r. wyniosły łącznie 5,98 mld zł, co stanowiło spadek o 27,12 proc. (tj. o 2,22 mld zł) w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r.

 

 


 

W dokumencie uwzględniono również łączne koszty zakładów ubezpieczeń, które po II kwartałach 2018 r. wyniosły blisko 38 mld zł. W raporcie podano, że w strukturze kosztów dominowały odszkodowania i świadczenia wynikające z umów ubezpieczenia, które stanowią ponad 54 proc. kosztów ogółem, oraz łączne koszty akwizycji i koszty administracyjne, stanowiące blisko 21 proc. łącznych kosztów ogółem.

W I półroczu 2018 r. zakłady ubezpieczeń wypłaciły w ujęciu brutto ponad 20 mld zł odszkodowań i świadczeń wraz z kosztami likwidacji szkód i windykacji regresów. W porównaniu z I półroczem 2017 r. wartość ta zwiększyła się o prawie 1 mld zł, czyli o 5 proc. - czytamy w raporcie. (PAP)