W ciągu roku liczba godzin potrzebnych do rozliczeń podatkowych wzrosła z 260 do do 334. Zdaniem Carlosa Pinerúa przedstawiciela Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie to przyczyniło się do pogorszenie pozycji Polski w rankingu w porównaniu z ubiegłym rokiem. Polska spadła z 27 na 33 miejsce na 190 państw notowanych w raportcie Doing Business.

Czytaj komentarz: Ministerstwo Finansów wojuje mieczem obosiecznym >>

Płacimy za uszczelnienie systemu podatkowego

Zdaniem Jadwigi Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, Bank Światowy, przygotowując ranking obniżył Polsce noty głównie ze względu na regulacje, których wprowadzenie było konieczne, żeby uszczelnić system podatkowy i zlikwidować lukę w podatku VAT. - Uznajemy walkę z procederem wyłudzeń podatkowych oraz idące za tym miliardowe, dodatkowe wpływy do budżetu za sukces. Dzięki takiemu podejściu w naszym kraju zmniejszył się odsetek osób dotkniętych ubóstwem. Udało się to osiągnąć bez podwyższania podatków, a wręcz pomimo obniżenia CIT dla najmniejszych firm - podkreśla Jadwiga Emilewicz.

 


Nie jest tak źle

Według  Carlosa Pinerúa Polska wciąż znajduje się wśród krajów, gdzie panują najlepsze warunki prowadzenia biznesu. - Jej stabilna punktacja w raporcie jest odzwierciedleniem szeregu reform, które w ostatniej dekadzie wprowadzono w życie - podkreślił Pinerúa. Dodał, że niektóre kraje przeprowadziły więcej konkretnych reform uwzględnionych w metodologii Doing Business.

Emilewicz podkreśla, że w naszych regulacjach koncentrujmy się jednak na małych i średnich przedsiębiorstwach, zaś Bank Światowy, konstruując ranking Doing Business, na dużych i średnich  – podkreśla Jadwiga Emilewicz. I przekonuje, że rząd w ostatnim czasie wprowadził cały szereg ułatwień i przywilejów dla biznesu takich jak: ulga na B+R, reforma specjalnych stref ekonomicznych, 100 zmian dla firm, Konstytucja Biznesu, mały ZUS, obniżka CIT dla najmniejszych firm.

Carlos  Pinerúa zwraca uwagę, że podobnie jak w latach ubiegłych, Polska wypada dobrze w zakresie obsługi handlu międzynarodowego, dostępu do kredytów dla firm oraz procedur upadłościowych.

 

W tegorocznej edycji zwyciężyła Nowa Zelandia, wyprzedzając Singapur. Trzecia jest Dania. W pierwszej dziesiątce są też: Gruzja (6. miejsce), Stany Zjednoczone (8.), Wielka Brytania (9.) Lepiej od Polski pod względem przyjaznych warunków prowadzenie biznesu wypadły też m.in. Litwa (14.), Mauritius (20.), Niemcy (24.), Kazachstan (28.), Rwanda (29) czy Rosja (31). Bank Światowy raport Doing Business  publikuje co roku od 2003 r.  Znajduje się w nim opis i porównanie warunków prowadzenia biznesu w 190 krajach świata. Raport analizuje przepisy regulujące działalność firm w zakresie między innymi zakładania działalności gospodarczej, pozyskiwania pozwoleń, płacenia podatków, wymiany międzynarodowej, uzyskiwania kredytu czy regulacji rynku pracy.