Rekultywacja składowiska odpadów w Zgierzu do 2021 roku

Środowisko

Jest szansa, by do końca tego roku uporządkować stan prawny terenu składowiska odpadów po dawnych zakładach Boruta w Zgierzu i w ciągu kolejnych dwóch lat przeprowadzić jego rekultywację poinformował...

12.04.2018

PKP może zbudować ok. 19 terminali intermodalnych

Budownictwo

Grupa PKP wytypowała 120 nieruchomości pod potencjalne terminale intermodalne i centra logistyczne poinformował Mirosław Antonowicz z zarządu PKP SA. Dodał, że grupa może zbudować na swoich...

12.04.2018

Jest ostateczny tekst dyrektywy o delegowanych

Ambasadorowie państw członkowskich przy UE przyjęli w środę ostateczny tekst dyrektywy o pracownikach delegowanych. Polscy pracodawcy protestują, bo od 2020 r. spowoduje ona dodatkowe obciążenia dla...

11.04.2018

Projekt o geoportalu już po pierwszym czytaniu

Budownictwo

Rządowy projekt, który tworzenie i utrzymywanie geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej powierza Głównemu Geodecie Krajut trafił do dalszych prac w komisji sejmowej.

11.04.2018

Porozumienie w sprawie systemów jakości

Organizacje zarządzające krajowymi, akredytowanymi systemami jakości żywności podpisały porozumienie o współpracy. Chcą zadbać, by znak Polska smakuje lepiej promował nasze bezpieczne i...

11.04.2018

Unia zmienia prawo żywnościowe

Komisja Europejska wnioskuje o zmianę przepisów, by zwiększyć zaufanie do badań naukowych na temat bezpieczeństwa żywności. Powstanie ich wspólny europejski rejestr, a KE będzie mogła zlecać...

11.04.2018

1,5 mln zł kary dla Twojej Telekomunikacji

Prezes UOKiK nałożył 1,5 mln zł kary na Twoją Telekomunikację, która podszywała się pod dotychczasowych operatorów klientów, oraz utrudniała im odstąpienia od zawartej umowy. Postępowanie w sprawie...

11.04.2018

Drzewo będzie można usunąć bez zgody właściciela

Środowisko

Drzewo, które stanowi zagrożenie dla życia, zdrowia lub sąsiedniej nieruchomości będzie mogło zostać usunięte bez zgody właściciela - zakłada projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody....

11.04.2018

2,1 mld euro na innowacyjne start-upy

Komisja Europejska i Europejski Fundusz Inwestycyjny uruchomiły we wtorek paneuropejski fundusz funduszy VentureEU. Pozwoli on sfinansować inwestycje wysokiego ryzyka małych i średnich firm.

10.04.2018
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski