Obszar oddziaływania na środowisko

Budownictwo

Pojęcie obszaru oddziaływania obiektu, od ktrego zależy krąg stron postępowania o wydanie pozwolenia na budowę, jest nieostre i podlega uznaniu administracji budowlanej. Dla większości konfliktw...

15.11.2010

Jest nowa strategia energetyczna UE

Środowisko

Komisja europejska przedstawiła nową strategię dotyczącą konkurencyjnej, zrwnoważonej i bezpiecznej energii. W komunikacie Energia 2020 określono priorytety w zakresie energii na najbliższe 10 lat i...

15.11.2010

Nadchodzi rok dużej aktywności na rynku nieruchomości

Budownictwo

Najnowsze dane opublikowane przez firmę Cushman Wakefield, międzynarodowego doradcę na rynku nieruchomości, pokazują, że ostatni kwartał rozpoczął się bardzo dobrze. Pojawiło się więcej kupujących i...

15.11.2010

Odpowiedzialność karna w ochronie środowiska

Środowisko

Komentarz poświęcony jest występowaniu odpowiedzialności karnej w ochronie środowiska. Autorka opierając się na kodeksie karnym, kodeksie wykroczeń i innych aktach prawnych prezentuje rżne rodzaje...

08.11.2010

Wejście na grunt sąsiedni dla potrzeb budowy

Budownictwo

Problematyka korzystania z nieruchomości sąsiednich dla potrzeb budowy wykazuje ścisły związek z zagadnieniami wykonywania i ochrony własności oraz innych tytułw prawnych do korzystania z rzeczy....

08.11.2010

Nowe wytyczne w sprawie programu Natura 2000

Środowisko

Chociaż generalnie energia wiatrowa nie stanowi zagrożenia dla dzikiej przyrody, źle położone lub wadliwie zaprojektowane farmy wiatrowe mogą mieć negatywny wpływ na wrażliwe gatunki i siedliska....

02.11.2010