Komisja Europejska rozpoczęła kolejny etap przeglądu następujących dyrektyw dotyczących zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
- Dyrektywy 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. UE L 37 z 13.2.2003, str. 19 - 23, Polskie wydanie specjalne Rozdział 13 Tom 31 str. 127 – 131)
Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie:
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/review_2002_95_ec_directive.pdf
- Dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE) (Dz. U. UE L 37 z 13.2.2003, str. 24 - 39, Polskie wydanie specjalne Rozdział 15 Tom 7str. 359 – 374)